Vergoedingen en tarieven

Het kunstgebit is opgenomen in de basisverzekering. Dit houdt in dat de zorgverzekering in de meeste gevallen 75% van de kosten voor een nieuw kunstgebit betaalt. U betaalt dan zelf 25% van de kosten. Ook hiervoor kunt u zich verzekeren, maar dit weegt bij een volledige prothese meestal niet af tegen de eenmalige kosten bij aanschaf.

De vergoedingen van reparaties zijn voor volledige gebitsprotheses in de meeste gevallen 75%. Voor reparaties van gedeeltelijke gebitsprotheses is het verstandig een aparte tandverzekering te nemen. Enkel een aanvullende verzekering is meestal niet voldoende.

Voor een volledige prothese op implantaten is een vast bedrag voor wettelijke eigen bijdrage vastgesteld bij de meeste verzekeringsmaatschappijen. Dit is inclusief de chirurgische (het plaatsen van de implantaten) en de technische (het vervaardigen van de volledige gebitsprothese) handelingen. Ook nazorg en nacontrole achteraf vallen in ieder geval onder onze service.

Wanneer komt u in aanmerking voor een nieuw kunstgebit?
Het verschilt per zorgverzekeraar, wanneer u uw kunstgebit mag vervangen. Dit is bij de één om de 5 jaar bij de ander om de 8 jaar. (zie uw polisvoorwaarden)

Soms kan het zijn dat het kunstgebit zo erg is versleten of dat de mond veranderd is, zodat er eerder een nieuw kunstgebit gemaakt moet worden. Uw tandprotheticus zal hiervoor dan een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar met de redenen voor vervanging van het kunstgebit.

Eigen Risico
Het wettelijke eigen risico is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.

Let op! Als u exact wil weten wat uw kosten zullen zijn dient er van tevoren een behandelplan en offerte opgesteld te worden. Om u een indicatie te geven; Een volledige boven- en onderprothese kost ongeveer 1300 euro. Dit betekent dat u zelf ongeveer 325 euro zelf moet betalen.

Reparatie en Onderhoud

Reparaties die u in de ochtend
brengt zijn in de middag al weer
klaar!

Meer over reparaties >>

Vergoedingen & tarieven

De meeste handelingen worden direct door uw zorgverzekeraar vergoedt.

Meer over vergoedingen >>

Verzekeringen

Meer over verzekeringen >>

Laatste nieuws

1 September 2016
Kamerbrief ZWV-pakket 2017 over plannen met betrekking tot de vergoedingen van gebitsprotheses

Lees het laatste nieuws >>